Beter bodembeheer WUR

online magazine

Online magazine. Copy. Redactie. Ontwerp. Social.

Hoe maak je wetenschappelijk onderzoek toegankelijk en aantrekkelijk voor boeren, adviseurs en beleidsmakers? Het online magazine Beter Bodembeheer vertaalt onderzoeksresultaten naar kennis en inspiratie voor de praktijk. JEEN maakt dit magazine in opdracht van WUR Open teelten voor de publiek-private samenwerking ‘Beter Bodembeheer’. Dit onderzoeksprogramma wil de kennis over duurzaam bodembeheer vergroten en het magazine speelt daarin een belangrijke rol.

WUR Online magazine - JEEN. agri & food
WUR Online magazine - JEEN. agri & food3
WUR Online magazine - JEEN. agri & food4

Ambitie

In 2030 moeten alle landbouwgronden in Nederland duurzaam beheerd worden. Om dat waar te maken, is het belangrijk dat boeren, adviseurs en beleidsmakers genoeg kennis hebben over bodembeheer en bodemprocessen. Het meerjarige programma doet onderzoek naar nieuwe teelt- en bodembeheer methodes en heeft de ambitie het kennisniveau hierover te verhogen.

Aanpak

Kennis delen begint met het bereiken van de doelgroep. Zeker in het geval van complexe materie en soms moeilijk te doorgronden onderzoeksresultaten. Aan ons de uitdaging om deze informatie te vertalen naar aansprekende, toegankelijke content, en daarbij nog steeds recht te doen aan de inhoud. Wel veel informatie bieden dus, geen lange lappen tekst of veel moeilijke woorden. 


Een online magazine is dan het antwoord. Het biedt alle kans om informatie zowel visueel als tekstueel over te brengen en om (bewegend) beeld en tekst af te wisselen tot een speels en inspirerend platform. JEEN vertaalde de inhoudelijke onderzoeksresultaten naar onder andere animaties, video’s en infographics om de stof op een visuele manier te presenteren. Ook interviewden we onderzoekers, schreven en herschreven we teksten en zorgden we voor een strakke bladformule, coördinatie en publicatie.

“JEEN heeft het project plezierig begeleid en fijn om te merken dat ze ook inhoudelijk affiniteit hebben met het onderwerp.”

Janjo de Haan, WUR Open Teelten

Colinda

Colinda
Bos

Jeanette

Jeanette
Hengeveld

Bekijk meer cases