Weidevogel magazine

Magazine. Ontwerp. Copy. Redactie.

Kieviten, grutto’s, de patrijs… Als de liefde voor boerenlandvogels je eenmaal in het bloed zit, laat die je niet zomaar los. Toch daalde het aantal weidevogels en akkervogels decennialang. Het magazine ‘Onze Weidevogels’ zet zich in om die trend te keren, om boeren te inspireren én om positieve verhalen te delen over boeren die zich met hart en ziel inzetten voor de vogels op hun land.

case OWV Insta post Kievitsnesten beschermen
_DSC6738 (2)
case OWV Mockup magazine 2024 editie 1

Ambitie

Het hoofddoel van ‘Onze Weidevogels’ is simpel: meer vogels op het land en positieve aandacht voor de Nederlandse agrarische sector

Aanpak

‘Onze Weidevogels’ is geen project in opdracht, maar een eigen initiatief van JEEN. Het magazine is dan ook bedacht, ontworpen en ontwikkeld door JEEN en wordt nu uitgegeven in een partnerschap samen met Uitgeverij Agrio. Daardoor konden we het magazine ook tweemaal per jaar bijsluiten bij bestaande vakbladen, voor een nog breder bereik.
Vanaf de eerste uitgave bleek het magazine een succes en inmiddels kun je je abonneren op ‘Onze Weidevogels’. Ook online en op social media groeit het bereik en ontstaat een ware weidevogelcommunity. Met het bereik groeit ook het concept: met zes tijdschriften en steeds meer samenwerkingspartners is de focus uitgebreid naar akkervogels en biodiversiteit en delen we niet alleen kennis en inspiratie, maar vragen we ook aandacht voor een verdienmodel voor boeren die zich inzetten voor weidevogels.
Dankzij een netwerk aan partners die het initiatief steunen, zoals Deltaplan biodiversiteit, Vogelbescherming, Boer&Natuur, KNJV, LandschapNL, Louis Bolk Instituut, Aanvalsplan Grutto en Provincie Friesland, kunnen we ‘Onze Weidevogels’ blijven maken en blijven doorontwikkelen.

Gijs

Gijs
Gjaltema

Jeanette

Jeanette
Hengeveld

Regine

Regine
Mateman

Bekijk meer cases