Het zuivelmuseum op de kaart

Naamgeving. Branding. Logo. Website. Strategie. Positionering.

Het is geen alledaagse vraag. Help ons om een nieuw museum op de kaart te zetten. Wel een vraag waar wij graag onze tanden in zetten, zeker als het gaat om een museum op het snijvlak van agri en food. Samen met de mensen achter het Zuivelmuseum ontwikkelden we de naam, slogan, logo en communicatiestrategie voor dit bijzondere museum.

Zuivelmuseum-op-de-kaart_Logo_Sketchbook_
Zuivelmuseum-op-de-kaart_Melksnorrenchallenge_FB
Zuivelmuseum op de kaart_Museum_Brochure

Ambitie

De Stichting Nederlands Zuivelmuseum wil de verhalen van de rijke Nederlandse zuivelhistorie tot leven brengen en doorgeven aan een volgende generatie. Professionele communicatie is daarbij onmisbaar om het museum op de kaart te zetten, bezoekers te werven en een basis voor de toekomst te leggen.

Aanpak

De stichting is ontstaan uit een samenwerking tussen verschillende bestaande initiatieven. Een enorme rijkdom aan historie en verhalen, een gedeelde passie, en verschillende invalshoeken. JEEN nam daarom de tijd om met gesprekken, interviews en brainstormsessies alle drijfveren en overtuigingen te leren kennen. Met die basis ontwikkelden we de naam, slogan en communicatiestrategie die recht doen aan het museum, aansluiten bij de doelgroep en waar iedereen zich in herkent.

Het Zuivelmuseum richt zich op zowel kinderen als volwassenen. In de communicatie kozen we ervoor om de doelgroep kinderen voorop te stellen. Dat vraagt om keuzes in de communicatie. Zo communiceren we niet met de volledige stichtingnaam, maar met het merk Zuivelmuseum en ontwikkelden we een slogan die aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Bij deze nieuwe positionering hoort ook een aansprekende, kleurrijke look and feel. Een nieuw logo was geen onderdeel van de oorspronkelijke opdracht, maar we konden het niet laten… Gelukkig werd de opdrachtgever net zo enthousiast als wij en daarmee stond de ideale basis om op voort te bouwen.

Op die fundering ontwierpen en bouwden we de website en voerden we op social media campagne voor de opening van het museum. De melksnorrenwedstrijd leverde leuke plaatjes op, én de eerste bezoekers. Na de opening droegen we het stokje over aan de vrijwilligers van het Zuivelmuseum. Zo kunnen ze zelf voortborduren op het communicatieplan dat we ontwikkelden om ook op langere termijn bezoekers en fondsen te werven.

“JEEN heeft ons prima geholpen met de branding. Op basis van duidelijke afspraken vooraf, wat hun creativiteit niet in de weg zat. Ze hebben onze ideeën verder weten uit te bouwen tot een gemeenschappelijk gedragen gedachtegoed, resulterend in o.a. een schitterend logo en slogan!”

Wim van Dommelen, Bestuurslid Zuivelmuseum

Sjoerd

Sjoerd
Jochems

Marcel

Marcel
Enderink

Liz

Liz
Roelofs

Bekijk meer cases