Infanteriestraat 120
6822 NJ Arnhem
T 026 324 11 20
info@jeen.nl
Positionering en website: Nederlands bier brouwen we samen

Positionering en website: Nederlands bier brouwen we samen

Nederlands bier brouwen we samen, stelt NIBEM op zijn nieuwe website. Dat geeft precies weer hoe deze ketenorganisatie zich wil positioneren. JEEN verzorgde zowel de aanscherping van de positionering als de ontwikkeling van de site. 

 

Sjoerd Jochems werkt bij JEEN

Meer weten?

Sjoerd Jochems | sjoerd@jeen.nl | 0610009373

In NIBEM werken partijen samen die actief zijn in de productieketen van bier. Het begint bij de veredeling van steeds betere rassen brouwgerst. Vervolgens telen akkerbouwers de gerst, die mouters verwerken tot mout, de grondstof voor de brouwers van bier. NIBEM verbindt al deze partijen in de keten. Met als doel dat ze elkaar inspireren en van elkaar leren. 

Kwaliteit

Speciale aandacht is er voor de kwaliteit de grondstoffen voor bier, met name de brouwgerst. De organisatie bevordert de teelt van Nederlands brouwgerst. Hoogwaardige kwaliteit en verduurzaming zijn daarbij sleutelbegrippen. 

JEEN - <?php echo $node->title;?>
“Onze nieuwe website biedt een goed en toegankelijk overzicht van waar we als NIBEM voor staan. ”
Hubert te Braake, voorzitter NIBEM

Motto

Het “waarom” van NIBEM, uitkomst van een creatieve sessie die JEEN organiseerde met de bestuursleden, luidt daarom: Goede gerst voor boer en brouwer. Het symboliseert de verbondenheid en het gezamenlijke streven naar kwaliteit. Om uiteindelijk dat lekkere biertje voor ons allemaal te maken. De website brengt de diverse ketenpartijen in beeld door korte interviews met betrokkenen. Ook informeert NIBEM over de belangrijkste activiteiten, zoals het rassenonderzoek voor brouwgerst en de jaarlijkse bijeenkomsten. Meer weten: kijk op www.nibem.nl en bekijk de frisse site, passend bij een mooi natuurproduct. Proost. 

Voorzitter Hubert te Braake van NIBEM is enthousiast. “Onze nieuwe website is mooi geworden. Hij biedt een goed en toegankelijk overzicht van waar we als NIBEM voor staan. De verwoording daarvan was best een uitdaging, ook daar hebben de mensen van JEEN ons uitstekend bij  geholpen”.    

Agri & food zijn onmisbaar voor ons leven.
Wereldwijd in bedrijf, elke dag op ons bord.
Dat verdient een goed verhaal.

Meer weten? Bel ons op 026 3241 120 en vraag naar Gijs Gjaltema (gijs@jeen.nl).