Infanteriestraat 120
6822 NJ Arnhem
T 026 324 11 20
info@jeen.nl
Overstapservice Nieuwe Weiders

Overstapservice Nieuwe Weiders

Weidegang is een strategisch thema in de Nederlandse melkveehouderij. De Stichting Weidegang stimuleert melkveehouders om het toe te passen. Met als doel het versterken van het maatschappelijk draagvlak van de sector.
Nog niet zo lang gelden was weidegang een omstreden woord voor veel melkveehouders. Jaar op jaar daalde het aantal ondernemers dat weidegang toepast.

Sjoerd Jochems werkt bij JEEN

Meer weten?

Sjoerd Jochems | sjoerd@jeen.nl | 0610009373

Stimulering

Door stimulering van weidegang met een premie op de melkprijs en door het aanbieden van kennis en kunde door organisaties zoals de stichting, is die trend gekeerd. Inmiddels is weidegang voor veel melkveehouders bespreekbaar en voor velen een interessant onderwerp dat een uitdaging vormt voor het eigen vakmanschap.

Afname

Dat betekent niet dat de Stichting Weidegang kan afwachten. Want er stoppen dagelijks melkveehouders met hun bedrijf. Dat zijn vaak de wat kleinere bedrijven, die bijna allemaal weidegang toepassen. Om deze autonome daling tegen te gaan en om het percentage weiders te verhogen naar het afgesproken percentage van ruim 81%, wil de stichting ook de huidige “opstallers” overhalen om (weer) te gaan weiden.

Aanpak

Daarvoor is het concept Nieuwe Weiders ontwikkeld. Een aanpak waarbij een weidecoach de melkveehouder begeleidt, voorziet van praktische tips en meehelpt om een gedegen plan voor weidegang op het bedrijf te ontwikkelen. Ook het uitwisselen van ervaringen met  collega-weiders is onderdeel van de aanpak.

Overstapservice

Om Nieuwe Weiders nadrukkelijk op de kaart te zetten, ontwikkelde JEEN in opdracht van de Stichting Weidegang het concept van de Overstapservice. Naar analogie van het overstappen naar een andere provider of een andere bank; iets waarbij zeker in het begin nogal wat gedoe en onzekerheid komt kijken. Zo is het ook met (weer) gaan weiden. Dan helpt de overstapservice door een ter zake kundige, ervaren weidecoach.

 

JEEN - <?php echo $node->title;?>
“De overstapservice is een sterk concept dat ons helpt om onze kennis op een sympathieke en opvallende manier voor het voetlicht te brengen. Zowel bij melkveehouders als bij betrokken bestuurders. ”
Secretaris Kees-Jaap Hin van de stichting

Team

De aanpak met coaches brachten we in beeld door een sterk team te laten zien, dat in het weiland klaar staat om melkveehouders te adviseren. Met daarbij de oproep: “Starten met weiden? Laat je begeleiden!” In de vorm van advertenties, een speciale actiewebsite (www.nieuweweiders.nl)  en met berichten op websites en in e-nieuwsbrieven van vakmedia, zetten we de Overstapservice in de markt. Ook ging er een mailing uit naar bestuurders van LTO Nederland en van zuivelcoöperaties, om hen te stimuleren om de Overstapservice onder de aandacht te brengen bij collega-melkveehouders.

Effect

Met effect. Gemiddeld kwam in de eerste maanden van 2016 elke dag een aanmelding van een Nieuwe Weider binnen bij de stichting. De weidecoaches wisten er wel raad mee en zo kwamen er de nodige Nieuwe Weiders bij. Weer een stap op weg naar het streefpercentage van de organisaties die samenwerken in de  Stichting Weidegang.

Agri & food zijn onmisbaar voor ons leven.
Wereldwijd in bedrijf, elke dag op ons bord.
Dat verdient een goed verhaal.

Meer weten? Bel ons op 026 3241 120 en vraag naar Gijs Gjaltema (gijs@jeen.nl).