Infanteriestraat 120
6822 NJ Arnhem
T 026 324 11 20
info@jeen.nl
Ondernemers zeer enthousiast over ‘Ontdek de geit’

Ondernemers zeer enthousiast over ‘Ontdek de geit’

Zaterdag 29 september is de campagne ‘Ontdek de geit’ gelanceerd. Tijdens het Geitenevent 2018 onthulde geitenhouder Gerrit Verhoeven de door JEEN ontwikkelde website, sociale media en toolkit. De aanwezige ondernemers reageerden erg enthousiast op het initiatief.

Gijs Gjaltema werkt bij JEEN

Meer weten?

Gijs Gjaltema | gijs@jeen.nl | 0642570529

Nederland kan de komende tijd op verschillende manieren de geit gaan ontdekken. In opdracht van het Platform Melkgeitenhouderij ontwikkelde JEEN een website (www.ontdekdegeit.nl) en social media, bedoeld om de bekendheid van de sector te vergroten. Bovendien is er nu een toolkit met communicatiematerialen voor geitenhouders en zuivelaars, bijvoorbeeld om gasten op open dagen zo goed mogelijk te informeren.

De in Zwolle aanwezige ondernemers werd gevraagd om zich te laten vastleggen met het logo van de campagne. Vanuit hun enthousiasme voor het concept gaven tientallen ondernemers daar gehoor aan, om zo het initiatief te steunen.

Onbekend maakt onbemind
In zijn presentatie lichtte Verhoeven aanleiding en doel van Ontdek de geit toe. “Van de consumenten eet of drinkt 65% nooit geitenzuivel en andere producten dan geitenkaas zijn nog relatief onbekend. Het is tijd dat we ons verhaal vertellen. Het verhaal over onze producten, ondernemers en natuurlijk de geit. Want onbekend maakt onbemind.”

Aanleiding van het initiatief zijn ook de uitdagingen waar de sector hard aan werkt. Denk aan vragen rondom de uitkomsten van het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) van het RIVM en de zorg rondom bokjes. Verhoeven “Deze onderwerpen maken het extra belangrijk om als sector eenduidig en transparant te communiceren. De sector wil laten zien hoe ze aan deze uitdagingen werkt. Dat doet ze o.a. door middel van een duurzaamheidsprogramma, waar de website ook informatie over biedt.”

Verhoeven hoopt dat dit initiatief mensen nieuwsgierig maakt om meer te weten te komen over de sector en haar producten. “Wij zijn een eigenzinnige en innovatieve sector, met veel trotse boeren en bedrijven. Wij hopen dat de komende maanden meer mensen gaan ontdekken waar onze sector voor staat.”

Ontdek de Geit is een initiatief van de Duurzame GeitenZuivel Keten. Uniek voor dit initiatief is dat hierin boeren en geitenzuivelondernemingen samenwerken.

Agri & food zijn onmisbaar voor ons leven.
Wereldwijd in bedrijf, elke dag op ons bord.
Dat verdient een goed verhaal.

Meer weten? Bel ons op 026 3241 120 en vraag naar Gijs Gjaltema (gijs@jeen.nl).