Infanteriestraat 120
6822 NJ Arnhem
T 026 324 11 20
info@jeen.nl
Nieuwe online dynamiek in communicatie SecureFeed

Nieuwe online dynamiek in communicatie SecureFeed

Hoe communiceer je veel cijfers en tabellen op een aantrekkelijke en inspirerende wijze aan je leden en stakeholders? Dat was de vraag van SecureFeed. JEEN ontwikkelde hiervoor een online magazine en zorgde zo voor een nieuwe dynamiek in de communicatie van SecureFeed.

Gijs Gjaltema werkt bij JEEN

Meer weten?

Gijs Gjaltema | gijs@jeen.nl | 0642570529

SecureFeed werkt aan de borging van veilig en vertrouwd voedsel van dierlijke oorsprong. Door monitoring van de grondstoffen brengt ze risicopartijen in beeld en informeert de deelnemers (veevoerbedrijven) hierover zodat deze niet in de keten terecht komen. Dat betekent onder andere dat er veel cijfers gecommuniceerd moeten worden. Naast de tertiaal berichten is het jaarverslag een belangrijk moment voor terugkoppeling van belangrijke cijfers en trends.

De communicatie naar deelnemers en ketenpartijen moet aansprekend zijn om ervoor te zorgen dat de leden en andere stakeholders meer betrokken raken bij de organisatie. Hierbij gaat het SecureFeed niet alleen om het bereiken van de kwaliteitsmanagers, maar ook het management van de deelnemende veevoerbedrijven. Om dit te realiseren is het belangrijk om een aantrekkelijke mix van informatie te brengen. Voor het eerst is daarom gekozen voor een online jaarverslag.

Met een online magazine is een aantrekkelijke mix van content gecreëerd die de verschillende sub-doelgroepen aanspreekt. Zo werd de nieuwe directeur Rien Huige in een visueel aantrekkelijk ‘drieluik’ aan de tand gevoeld over zijn achtergrond en ambities. De  cijfers zijn op interactieve wijze gepresenteerd zodat de lezer zelf kan filteren in de grafieken. SecureFeed wil ook graag meer duiding geven aan deze cijfers.

JEEN - <?php echo $node->title;?>
“ Het online magazine is weer een stap in de goede richting. We hebben heel veel positieve reacties gehad van deelnemers en stakeholders.”
Gineke van Don

Waardevolle trends
Doordat de organisatie nu een aantal jaren actief is, beschikt zij over veel data waarin waardevolle trends kunnen worden ontdekt. Duiding van de cijfers groeit aan belang. Voor deelnemers, en ook voor de keten. SecureFeed wil voortaan drie keer per jaar een online magazine publiceren. Daarin zullen ook de deelnemers en ketenpartijen in beeld, en aan het woord, komen. Dit verhoogt de betrokkenheid en betrekt alle partijen actief bij het borgen van voedselveiligheid.

Dit voorjaar lanceerde JEEN al een nieuwe website voor SecureFeed. Deze website staat in verbinding met een afgeschermde databank. Leden hebben hier toegang tot alle belangrijke SecureFeed data. Het online magazine zal voor veel items doorlinken naar de website. Hierdoor ontstaat een dynamische online omgeving die de komende jaren uitgebouwd zal worden.

Quote Gineke van Don: “We willen met SeucureFeed veel actiever gaan communiceren. Het is belangrijk dat iedereen weet wat we doen en waarvoor we het doen. Met actieve leden en ketenpartijen zorgen we ervoor dat we ons doel bereiken: het borgen van voedselveiligheid. Het online magazine is weer een stap in de goede richting. We hebben heel veel positieve reacties gehad van deelnemers en stakeholders”

Agri & food zijn onmisbaar voor ons leven.
Wereldwijd in bedrijf, elke dag op ons bord.
Dat verdient een goed verhaal.

Meer weten? Bel ons op 026 3241 120 en vraag naar Gijs Gjaltema (gijs@jeen.nl).