Infanteriestraat 120
6822 NJ Arnhem
T 026 324 11 20
info@jeen.nl
Klantenmagazine Agrariërs Onderling

Klantenmagazine Agrariërs Onderling

Ooit startten boeren met “onderlinge” verzekeringen. De coöperatieve variant van de verzekeringsmaatschappij. Zonder winstoogmerk, ingegeven door de noodzaak en de wens om elkaar bij te staan in geval van schade door overmacht. Als gevolg van brand, overstroming enzovoort. 

Debbie Arens werkt bij JEEN

Meer weten?

Debbie Arens | debbie@jeen.nl | 0651805959

Uit de diverse kleine onderlinge verzekeraars ontstonden door fusies steeds grotere verbanden, waarvan Univé er één is. Het onderlinge aspect staat daar nog steeds hoog in het vaandel. Geen wonder dus dat het magazine voor de agrarische achterban van Univé Agrariërs Onderling heet. Het verschijnt twee keer per jaar en kent een aantal regionale edities, geworteld in de geschiedenis van de coöperatieve verzekeraar.  

Invulling en vormgeving blad

JEEN ondersteunt Univé bij de invulling van dit blad, zowel bij het bepalen van de inhoud, het schrijven van de artikelen, de fotografie en het vormgeven van het blad. Dat kan gaan om een indringende reportage over de sanering van asbest of een ervaring van een Univé-adviseur; bijvoorbeeld over de noodzaak om je verzekeringen regelmatig aan te passen aan de situatie op je bedrijf. Vooral interessant voor snel groeiende bedrijven. 

JEEN - <?php echo $node->title;?>
“Het is voor ons erg prettig dat het bureau met goede ideeën komt vanuit de agrarische praktijk. ”
Bianca Meijering, campagne coördinator bij Univé Verzekeringen

Belang agrarische achterban

Voor Univé is Agrariërs Onderling een belangrijk communicatiemiddel met de agrarische achterban. Bianca Meijering, campagne coördinator bij Univé Verzekeringen, is positief over de agrarische kennis die JEEN inbrengt. “Het is voor ons erg prettig dat het bureau met goede ideeën komt vanuit de agrarische praktijk. Dan merk je echt dat ze op dit punt toegevoegde waarde hebben. Wat ik ook erg fijn vind is dat ze de planning nauwgezet bewaken en er zo voor zorgen dat alles op tijd klaar is. Daarmee ontzorgen ze ons echt.”

Agri & food zijn onmisbaar voor ons leven.
Wereldwijd in bedrijf, elke dag op ons bord.
Dat verdient een goed verhaal.

Meer weten? Bel ons op 026 3241 120 en vraag naar Gijs Gjaltema (gijs@jeen.nl).