Infanteriestraat 120
6822 NJ Arnhem
T 026 324 11 20
info@jeen.nl
JEEN en NMI verdiepen zich in de bodem

JEEN en NMI verdiepen zich in de bodem

Wat weten Nederlandse  boeren nu echt van hun bodem, zijn ze bezig met duurzaam bodembeheer? En hoe dan? En welke verschillen zijn er tussen melkveehouders en akkerbouwers. Zijn er verschillen tussen klei- en zandboeren? JEEN en NMI willen met een uitgebreide survey in november 2017  antwoord geven op deze en andere bodemvragen. Antwoorden die helpen in de communicatie met  boeren over  duurzaam bodembeheer. Want voor gedragsverandering moet je allereerst weten wie je doelgroep is, wat mensen weten en wat hen motiveert.

Gijs Gjaltema werkt bij JEEN

Meer weten?

Gijs Gjaltema | gijs@jeen.nl | 0642570529

Het gaat niet goed met de bodem in Nederland. De bewustwording van het belang van een gezonde bodem groeit wel. Ook zijn er  talrijke onderzoeksprojecten over de toestand van de bodem. Maar duurzaam bodembeheer staat niet bovenaan de agenda van melkveehouders en akkerbouwers en de kennis stroomt niet door.  

Wat zijn de achterliggende redenen hiervoor? Wat is er nodig om agrarisch ondernemers daadwerkelijk te bereiken? Is kennis het belangrijkste, of zijn er andere factoren die een rol spelen?  Welke groepen zijn te onderscheiden en hoe kunnen we hen op de juiste wijze bereiken?

Efficiƫnter communiceren
Het online onderzoek wordt in samenwerking met bedrijven en onderzoeksinstanties uit de agribusiness uitgevoerd. De deelnemende bedrijven bieden  diensten of producten aan die te maken hebben met de bodem; zij brengen  hun kennis in het onderzoek in. De deelnemende bedrijven en organisaties  kunnen met de onderzoeksresultaten de communicatie met hun  doelgroep verbeteren. 

Naast bedrijven doen ook provincies mee aan het onderzoek. Ook zij willen weten hoe de boeren in hun gebied met de bodem bezig zijn en hoe ze hen verder kunnen helpen. 

Partners kunnen enkele  eigen vragen laten meelopen  in het onderzoek. En er kunnen nog enkele partners aanhaken bij het onderzoek.

Meer weten over het  bodemonderzoek van JEEN en NMI? Neem contact op met Gijs Gjaltema 06 - 425 70 529, of email: gijs@jeen.nl

 

Agri & food zijn onmisbaar voor ons leven.
Wereldwijd in bedrijf, elke dag op ons bord.
Dat verdient een goed verhaal.

Meer weten? Bel ons op 026 3241 120 en vraag naar Gijs Gjaltema (gijs@jeen.nl).