Infanteriestraat 120
6822 NJ Arnhem
T 026 324 11 20
info@jeen.nl
Draagvlak en ondersteuning voor een veelbelovend adviesconcept

Draagvlak en ondersteuning voor een veelbelovend adviesconcept

VIB, een adviesbureau voor onafhankelijke melkveehouders, ontwikkelde het veelbelovende adviesconcept IndeXboeren. Maar hoe zorg je ervoor dat je adviseurs hier daadwerkelijk mee aan de slag gaan? JEEN deed er onderzoek naar en ontwikkelde concrete oplossingen.

Gijs Gjaltema werkt bij JEEN

Meer weten?

Gijs Gjaltema | gijs@jeen.nl | 0642570529

IndeXboeren is een adviesconcept waarin zowel de bodem, het voer als de koe centraal staan. Het geeft melkveehouders meer inzicht in de processen die zich op het bedrijf afspelen. Op basis hiervan kunnen ze sneller en beter inspelen op veranderende omstandigheden.

Een jaar na de lancering van het adviesconcept bleek dat adviseurs van VIB nog altijd aarzelden om het in te zetten in hun advisering. Daarom vroeg VIB JEEN om ondersteuning. Deze moest leiden tot het toepassen van het adviesconcept door de adviseurs van VIB.

JEEN - <?php echo $node->title;?>
“Door de interviews en de presentatie door JEEN hebben we bovendien het interne draagvlak voor IndeXboeren binnen de organisatie vergroot. Een mooie dubbelslag”
Janine Haasken communicatiemanager VIB Consulting

De door JEEN voorgestelde aanpak startte met een kwalitatief onderzoek onder adviseurs en klanten; hoe kijken zij aan tegen VIB en IndeXboeren en welke drempels moeten worden weggenomen om het nieuwe concept tot een succes te maken?

Het onderzoek liet onder andere zien dat klanten nog onvoldoende bekend waren met IndeXboeren en dat adviseurs vooral nog de oude en vertrouwde voeradviezen gaven, ook omdat klanten daarom blijven vragen. Verder bleken adviseurs veel behoefte te hebben aan ondersteuning bij het toelichten van het nieuwe IndeXboeren; wat is het verhaal en hoe brengen we dit over?

Gezond rendement
JEEN ontwikkelde daarom een concept waarin de drie pijlers (bodem,voer,koe) van IndeXboeren, en de relatie met een gezond rendement voor de melkveehouder worden belicht. Dit concept is vertaald naar een handzame brochure en naar de Nederlandse en Duitse website van VIB. Deze uitingen, met bondige, heldere teksten, sluiten mooi aan bij de identiteit van VIB; eigenwijs en anders.

Door de uitkomsten van het onderzoek en de concept-uitingen te presenteren aan de hele organisatie is er draagvlak gecreëerd voor IndeXboeren en genoemde uitingen. Hierdoor heeft IndeXboeren een duidelijke plaats gekregen in de advisering door VIB.

Janine Haasken communicatiemanager VIB Consulting: “In het eerste gesprek maakte JEEN ons duidelijk dat het creëren van draagvlak van groot belang is om van IndeXboeren een succes te maken. Adviseurs moesten wennen aan de nieuwe aanpak. Door de interviews hebben we nuttige informatie verzameld voor een unieke brochure over IndeXboeren en hebben we onze website aangepast. Door de interviews en de presentatie door JEEN hebben we bovendien het interne draagvlak voor IndeXboeren binnen de organisatie vergroot. Een mooie dubbelslag.”

Agri & food zijn onmisbaar voor ons leven.
Wereldwijd in bedrijf, elke dag op ons bord.
Dat verdient een goed verhaal.

Meer weten? Bel ons op 026 3241 120 en vraag naar Gijs Gjaltema (gijs@jeen.nl).