Infanteriestraat 120
6822 NJ Arnhem
T 026 324 11 20
info@jeen.nl
Campagne bemestingswijzer: zit 't erin?

Campagne bemestingswijzer: zit 't erin?

BLGG, onderdeel van het internationale analysebedrijf Eurofins, is actief in grond- en gewasonderzoek voor boeren en tuinders.  Bekende diensten van het merk zijn kuilanalyses en grondmonsters. 

 werkt bij JEEN

Meer weten?

| |

BLGG vroeg JEEN om een campagne te ontwikkelen voor BemestingsWijzer, een dienst voor akkerbouwers. Het doel was om deze ondernemers te stimuleren meer en eerder bodemonderzoek te laten doen. Veel akkerbouwers laten niet al hun percelen onderzoeken. Ook laten ze het onderzoek vaak op een laat moment uitvoeren, waardoor het voor BLGG lastig is te plannen.

Concept voor media en DM

JEEN ontwikkelde een campagne met DM en media-inzet om de grote akkerbouwers in specifieke regio’s te bereiken. Aan hen stelden we de prikkelende vraag ‘Zit ’t erin?’ Daarbij is het beeld te zien van een akkerbouwer die op een vers geploegd land zijn volle aandacht richt op de grond. Hij ziet de basis voor zijn nieuwe oogst, maar vaagt zich ook af: zitten de daarvoor benodigde voedingsstoffen en mineralen (nog) wel in de bodem?

Mailing

De mailing aan akkerbouwers bestond uit een flyer in een envelop met de opdruk ‘Zit ‘t erin?’. In de week voorafgaand aan de mailing startten we met een advertentie in de regionale Agrio-kranten in de akkerbouwregio’s en in Akkermagazine. Daarnaast plaatsten we advertorials in de belangrijke e-mail nieuwsbrieven voor de akkerbouw. Een  korte en krachtige tekst met een link naar de landingspagina op de website van BLGG deed hier het werk.

JEEN - <?php echo $node->title;?>
“Zit ’t erin? wordt nu veelvuldig gebruikt in de organisatie, die valt erg goed.”
Erikjan van Huet Lindeman

Hoog doorklikpercentage

In de nieuwsbrief-items pasten we vooral berichten toe met een weinig commerciële kopregel. De ervaring leert dat items vaker worden geopend als het om inhoudelijk interessante content gaat. Dat bleek ook in deze campagne. Zo haalde het bericht met de minst commerciële kopregel een doorklikpercentage van maar liefst 8 procent  (gemiddeld is het ongeveer 1%). Dezelfde uiting sprong er ook bij de nieuwsbrief van BoerenBusiness positief uit.

Nieuwe  klanten

Eurofins/BLGG is positief  over de samenwerking met JEEN. Manager marketing & communications Erikjan van Huet Lindeman zegt het belangrijk te vinden om met tastbare resultaten ook de salesmensen en productmanagers mee te krijgen in de marketing-aanpak. ‘’Deze campagne leverde veel traffic op naar de BLGG website en ook daadwerkelijk nieuwe klanten voor BemestingsWijzer. En de kreet ‘Zit ’t erin?’ wordt nu veelvuldig gebruikt in de organisatie, die valt erg goed’’.

Agri & food zijn onmisbaar voor ons leven.
Wereldwijd in bedrijf, elke dag op ons bord.
Dat verdient een goed verhaal.

Meer weten? Bel ons op 026 3241 120 en vraag naar Gijs Gjaltema (gijs@jeen.nl).