Infanteriestraat 120
6822 NJ Arnhem
T 026 324 11 20
info@jeen.nl
BijmestMonitor Dubbelcheck voor een ideale bijbemesting

BijmestMonitor Dubbelcheck voor een ideale bijbemesting

Hoe leg je aan telers in binnen- en buitenland het praktische voordeel uit van een nieuw onderzoeksproduct met een ingewikkelde technische achtergrond? Eurofins Agro introduceerde met succes de 'BijmestMonitor', door samen met JEEN het verhaal te reduceren tot een heldere pitch, ondersteund met  infographics, een website en een animatie.

Gijs Gjaltema werkt bij JEEN

Meer weten?

Gijs Gjaltema | gijs@jeen.nl | 0642570529

Eurofins Agro heeft een complete propositie, voor bodem- en gewasondonderzoek, waarmee telers de bodemvruchtbaarheid en de bemesting optimaal kunnen afstemmen op hun gewassen. Standaard doen telers voorafgaand aan het seizoen bodemonderzoek. 
Bijmestmonitor is een nieuw product van Eurofins Agro, om tijdens het groeiseizoen bodem- en gewasonderzoek te doen. Daarmee kunnen boeren tijdens het groeiseizoen hun bemesting bijsturen op basis van de actuele bemestingstoestand van de bodem én de opname door het gewas. 

Heldere uitleg
Eurofins Agro wilde nieuwe communicatiemiddelen ontwikkelen, om helder uitleg te geven over dit nieuwe product. Belangrijk was om uit te leggen hoe dit nieuwe product in relatie staat tot de al bekende analyses. Het doel van de communicatie is dat zoveel mogelijk boeren de BijmestMonitor gaan inzetten in het nieuwe groeiseizoen. 

JEEN - <?php echo $node->title;?>
“JEEN heeft ons heel goed geholpen het verhaal van BijmestMonitor terug te brengen tot de essentie voor de teler. De totstandkoming van het communicatieconcept was echt een inspirerende samenwerking.”
Inez Sinia van Eurofins Agro

Visueel aantrekkelijk
Voor de introductie van BijmestMonitor richt Eurofins Agro zich rechtstreeks tot telers en hun adviseurs. De uitdaging was om de complexe materie te reduceren tot de essentie, zodat ook de technisch minder onderlegde dealers hiermee uit de voeten kunnen. JEEN ontwikkelde een brochure met infographics, een website en een animatie.  Bovendien was de animatie mooi in te zetten bij de expertdagen die Eurofins Agro organiseerde ter ondersteuning van de introductie. Ook werden de uitslagformulieren die de telers ontvangen aangepast met de beeldelementen uit de campagne. 

De website fungeerde in de eerste fase van de campagne als landingspagina voor de Expertdagen en ontwikkelt zich nu verder als kennissite voor bijbemesting door het publiceren van actuele ontwikkelingen in het groeiseizoen.

"JEEN heeft ons heel goed geholpen het verhaal van BijmestMonitor terug te brengen tot de essentie voor de teler", zegt Inez Sinia van Eurofins Agro. "We krijgen veel positieve reacties uit de markt." 
“De totstandkoming van het communicatieconcept was echt een inspirerende samenwerking”, vertelt Inez Sinia van Eurofins Agro. “JEEN schakelt snel wanneer we ze nodig hebben." 

Agri & food zijn onmisbaar voor ons leven.
Wereldwijd in bedrijf, elke dag op ons bord.
Dat verdient een goed verhaal.

Meer weten? Bel ons op 026 3241 120 en vraag naar Gijs Gjaltema (gijs@jeen.nl).