Infanteriestraat 120
6822 NJ Arnhem
T 026 324 11 20
info@jeen.nl
Beter communiceren over fokwaarden

Beter communiceren over fokwaarden

Drie keer per jaar publiceert stichting GES (Genetische Evaluatie Stieren) op de eigen website de fokwaarden van alle stieren. Zo biedt de stichting stiereigenaren en melkveehouders onafhankelijke informatie om hun stierkeuze op te baseren. Heel transparant. Maar gebruiken melkveehouders het overzicht met fokwaarden wel echt? Is er ruimte voor verbetering? Met die vragen klopte stichting GES aan bij JEEN.

 

Gijs Gjaltema werkt bij JEEN

Meer weten?

Gijs Gjaltema | gijs@jeen.nl | 0642570529

De vragen van GES komen er op neer dat de stichting wil weten of dat wat ze bieden - hun propositie - nog aansluit bij de behoeften van de doelgroep. Daarbij is het de taak van JEEN om de juiste vragen te stellen. Wie is de doelgroep precies? Wat zijn de behoeften van de doelgroep? En sluit dit aan bij de propositie? Een doelgroeponderzoek bestaat uit een aantal stappen waarin kwantitatieve en kwalitatieve data worden verzameld, om zo te komen tot goede aanbevelingen. Daarbij blijkt vaak hoe belangrijk het is om echt te weten wat de doelgroep beweegt.

JEEN - <?php echo $node->title;?>
“Door het grondige onderzoek van JEEN kregen we inzicht in hoe melkveehouders fokwaarden gebruiken en vooral waarom bepaalde groepen dat niet doen.”
Roel Veerkamp, GES

Stap 1: online survey

Ten eerste wilden we weten hoe groot de groep melkveehouders is die zich bezighoudt met fokwaarden en op welke manier ze dit doen. Daarom deden we online onderzoek onder een representatieve groep van 4.000 melkveehouders in Nederland en Vlaanderen. Zo kwamen we erachter dat er enthousiaste, routinematige en passieve gebruikers zijn van fokwaarden. Die laatste groep is waarschijnlijk de grootste; veel melkveehouders maken nu dus niet actief gebruik van fokwaarden.

Stap 2: doorvragen tijdens groepssessies

Zijn passieve gebruikers passief uit wens, of uit noodzaak? Om hierachter te komen, startten we na de online survey een kwalitatief onderzoek met focusgroepen in verschillende regio’s. Tijdens deze gesprekken met melkveehouders konden we doorvragen en kwamen we te weten waar melkveehouders nu echt behoefte aan hebben als het gaat om fokwaarden.
 

Stap 3: aanbevelingen die hout snijden

Met de verkregen kwantitatieve én kwalitatieve data gaven we GES concreet advies. Roel Veerkamp: “Door het grondige onderzoek van JEEN kregen we inzicht in hoe melkveehouders fokwaarden gebruiken en vooral waarom bepaalde groepen dat niet doen. Die informatie is cruciaal voor de toekomst van GES en de manier waarop we fokwaarden presenteren en erover communiceren. Dat kan dus nog beter. Dankzij JEEN weten we nu welke stappen we moeten zetten om betere aansluiting te vinden met melkveehouders.”
 

Agri & food zijn onmisbaar voor ons leven.
Wereldwijd in bedrijf, elke dag op ons bord.
Dat verdient een goed verhaal.

Meer weten? Bel ons op 026 3241 120 en vraag naar Gijs Gjaltema (gijs@jeen.nl).