Infanteriestraat 120
6822 NJ Arnhem
T 026 324 11 20
info@jeen.nl
Altijd weer voor een ei

Altijd weer voor een ei

De Nederlandse legpluimveehouders, eierhandelaren en ei-verwerkers streven naar een positief imago van het ei. Ook is het belangrijk dat de ondernemers in deze keten
werken aan draagvlak in de maatschappij. JEEN ontwikkelde de campagne ‘Altijd weer voor een ei’.

 werkt bij JEEN

Meer weten?

| |

Lange tijd werd een ei gezien als een gezondheidsrisico: eenzijdige berichtgeving over cholesterol maakte dat veel mensen minder eieren aten. Inmiddels zijn de wetenschappelijke inzichten over cholesterol drastisch gewijzigd en wordt het ei gezien als een van de beste voedingsmiddelen die er is. Sommigen zeggen zelfs dat je na moedermelk geen beter product kunt vinden dat zo rijk is aan essentiële voedingsstoffen voor de mens.

Kortom: alle reden om het imago van het ei op te poetsen, om zo de basis te leggen voor een  stijging van de consumptie per hoofd van de bevolking. We eten nu bijna 200 eieren per persoon per jaar, dat is inclusief de eieren die in allerlei voedingsproducten worden verwerkt.

License to operate eiersector

Je kunt de eierconsumptie ondersteunen met een beter imago, maar als je van de maatschappij  niet de ruimte krijgt om je bedrijf te ontwikkelen schiet je er niet zoveel mee op. Daarom is de campagne, die JEEN ontwikkelde in opdracht van OVONED, ook gericht op de license to operate van de sector. OVONED is de organisatie waarin pluimveehouders, eierhandelaren en ei-verwerkers samenwerken. Voor de license to operate wordt samengewerkt met de stichting Blij met een ei. 

Positionering van het ei

We positioneren het ei als iets heel gewoons, waar je elke dag van kunt genieten. Zoals het weer. Daarbij bereiken we consumenten middels een crossmediale online campagne. We zetten daarvoor RTL en Buienradar.nl in. Daarnaast hebben we in 2016 onder andere samengewerkt met een foodblogger, Uit Pauline's Keuken.
Op Frankwatching hebben we onze ervaring met deze moderne manier van adverteren, influencer marketing, gepubliceerd.

JEEN - <?php echo $node->title;?>
“We hebben in 2015 met deze campagne een goede basis gelegd.”
Ben Dellaert, directeur Ovoned

Informatieve websites

Voor de online advertenties is gekozen voor Buienradar, de meest bezochte website van Nederland. Hier is gekozen voor zowel computer als tablet en mobiel om zoveel mogelijk consumenten te bereiken.  De koppeling met het onderwerp “weer” werkt hier sterk. Dat leidt tot hoge doorklikpercentages naar de website van de campagne. Die site heeft twee gezichten: aan de ene kant is er informatie over hoe gezond een ei is en wat je er allemaal mee kunt doen in de keuken (altijdweervooreenei.nl). Aan de andere kant vind je er informatie over de eierketen en hoe de ondernemers daarin innovatief en duurzaam werken (hetverhaalvanhetei.nl).

 

Verbindende factor

OVONED is enthousiast over de campagne. Directeur Ben Dellaert: “De samenwerking met JEEN is zeer prettig, ze spelen ook een positieve rol in het verbinden van verschillende partijen in onze sector. Natuurlijk is zo’n publiekscampagne een kostbare zaak. JEEN heeft ons prima geholpen bij de keuze voor de media met de beste verhouding tussen kosten en effect. Een uitdaging voor ons als opdrachtgever is dat de financiering voor deze campagne wordt opgebracht door de bedrijven in de keten. In vroeger tijden ging dat via het Productschap Pluimvee en Eieren gemakkelijker, maar ik verwacht dat deze campagne voldoende uitstraling heeft om een vervolg te realiseren.”

Agri & food zijn onmisbaar voor ons leven.
Wereldwijd in bedrijf, elke dag op ons bord.
Dat verdient een goed verhaal.

Meer weten? Bel ons op 026 3241 120 en vraag naar Gijs Gjaltema (gijs@jeen.nl).