Infanteriestraat 120
6822 NJ Arnhem
T 026 324 11 20
info@jeen.nl
In actie voor het Nederlandse ei

In actie voor het Nederlandse ei

Een werkgroep van bedrijfsleven en overheid formuleerde aanbevelingen naar aanleiding van de fipronil affaire in de eiersector. JEEN ondersteunde bij de communicatie over versterking van het kwaliteitssysteem. Samen in actie voor het Nederlandse ei!

Gijs Gjaltema werkt bij JEEN

Meer weten?

Gijs Gjaltema | gijs@jeen.nl | 0642570529

Een meldpunt om misstanden te melden, meer controles en onafhankelijk toezicht op kwaliteitszorgsysteem IKB Ei zijn enkele van de 22 aanbevelingen van de Werkgroep versterking zelfregulering eierketen (WVZE). JEEN ondersteunde de werkgroep met een solide communicatiestrategie, inclusief woordvoering en mediatraining van de belangrijkste woordvoerders. Tevens maakte JEEN een communicatieve vertaling van de aanbevelingen in de vorm van een aansprekende titel en huisstijl; de basis voor diverse communicatiemiddelen, zoals een samenvattend boekje, presentaties en nieuwsbrieven.

Het doel: bijdragen aan meer vertrouwen in de Nederlandse eiersector bij alle stakeholders, met name bij (internationale) retail-partijen, media, politiek en consumenten. Uiteraard verliep de uitvoering van de communicatiestrategie in nauwe samenwerking met de opdrachtgever OVONED.

JEEN - <?php echo $node->title;?>
“De vertaling van de soms lastig geformuleerde aanbevelingen naar begrijpelijke taal heeft ons zeker geholpen in de communicatie. Ondanks de ambitieuze planning liep alles op rolletjes. JEEN werkt efficiënt, denkt mee en schakelt snel.”
Ben Dellaert, secretaris stichting OVONED

Persbijeenkomst

Ook organiseerde JEEN de persbijeenkomst over het eindrapport van de werkgroep in internationaal perscentrum Nieuwspoort van A tot Z. Dankzij goed projectmanagement, jarenlange ervaring en regelmatige afstemming met de opdrachtgever, werd niets aan het toeval overgelaten. Met zorg onderhield JEEN het contact met de (vak)media en overige ketenpartijen. Jeen Akkerman (oprichter van JEEN) was voorzitter van de persbijeenkomst.

Ben Dellaert, secretaris stichting OVONED: “De vertaling van de soms lastig geformuleerde aanbevelingen naar begrijpelijke taal heeft ons zeker geholpen in de communicatie. Ondanks de ambitieuze planning liep alles op rolletjes. JEEN werkt efficiënt, denkt mee en schakelt snel. Die flexibiliteit is heel prettig.”

Agri & food zijn onmisbaar voor ons leven.
Wereldwijd in bedrijf, elke dag op ons bord.
Dat verdient een goed verhaal.

Meer weten? Bel ons op 026 3241 120 en vraag naar Gijs Gjaltema (gijs@jeen.nl).