Infanteriestraat 120
6822 NJ Arnhem
T 026 324 11 20
info@jeen.nl
Wees trots, laat het zien én horen!

Wees trots, laat het zien én horen!

Begin april bracht Varkens in Nood een rapport uit met als titel ‘6 miljoen biggen sterven nog voor de slacht’. Volgens de NGO is het sterftecijfer van biggen vóór de slacht nog nooit zo hoog geweest. Het rapport leidde tot veel media-aandacht en deed een hoop stof  opwaaien in de varkenshouderij.

Sanne van Zanen werkt bij JEEN

Sanne van Zanen

sanne@jeen.nl | 0611354712

Afstudeeronderzoek bij JEEN

In de huidige maatschappij, waarin burgers dierenwelzijn steeds belangrijker vinden en consumenten steeds kritischer zijn, komt het geregeld voor dat een organisatie campagne voert tegen de gang van zaken in de intensieve veehouderij. 'Biggensterfte' is nu het voorbeeld, vorig jaar was het de plofkip en wat is het volgende? Het agenderen van deze ‘issues’ door een NGO heeft tot gevolg dat het maatschappelijk draagvlak van een sector, in dit geval de varkenshouderij, steeds meer afbrokkelt.

‘Issue’ biggensterfte

Laten we eens wat preciezer kijken naar het thema 'biggensterfte'. Het is een ‘issue’ dat al in 2009 speelde en waar destijds de ‘Stuurgroep bigvitaliteit’ voor in het leven is geroepen. Deze Stuurgroep maakte afspraken om de sterfte terug te dringen. Nu, zeven jaar later, komt de aap uit de mouw en blijkt dat de afspraken niet zijn nageleefd. 
Met de instelling van de stuurgroep heeft de varkenshouderij het ‘issue’ destijds succesvol laten 'wegebben'. Maar de motivatie en/of de kunde ontbrak om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Tevens is er niet gecommuniceerd over de voortgang van het project. Met als gevolg, dat anno 2016 de NGO’s het verhaal van de sector schrijven. De varkenshouderij loopt nu achter de feiten aan.

Sector en communicatie

Volgens de belangenbehartigers van de sector ligt het aan ‘de wens van de consument’ dat het sterftecijfer ten opzichte van 2008 is toegenomen. Of dit waar is of niet, laat ik in het midden. Maar het komt over als het afschuiven van het probleem naar een ander. Wat ontbreekt is een eigen verhaal, want zonder een verhaal kun je niet communiceren. Waarom is deze situatie niet omgedraaid in een kans om eens wat te doen met communicatie? Laat zien wat je eraan doet en dat je als Nederland koploper bent, maar benadruk ook dat het altijd beter kan.
Helaas, dit is tot nu toe niet gebeurd, maar het is wél duidelijk dat de varkenshouderij te maken heeft met een communicatie- en imagoprobleem. Je kunt je als sector niet meer verschuilen in de huidige maatschappij waar iedereen zich overal mee ‘bemoeit’.
Een veelgehoorde tegenwerping is dat de Nederlandse varkenshouderij exportgericht is. Dat is ‘feitelijk’ juist, maar de ‘license to produce’ moet je niet in Duitsland of China verdienen. Wél bij je buurman in Nederland. De communicatie moet daarom open, eerlijk én transparant zijn.

Kortom

Het is volgens mij de hoogste tijd dat de sector de touwtjes - de communicatie - zelf in handen neemt. Hiervoor zijn openheid, eerlijkheid en transparantie harde voorwaarden. Laat dat de basis zijn om trots te zijn op de Nederlandse Varkenshouderij. Laat het zien én laat het horen.

(Graag wil ik met mijn afstudeeronderzoek een steentje bijdragen aan de communicatie rondom dit thema en hoe nu verder.... wordt vervolgd bij JEEN)

Agri & food zijn onmisbaar voor ons leven.
Wereldwijd in bedrijf, elke dag op ons bord.
Dat verdient een goed verhaal.

Meer weten? Bel ons op 026 3241 120 en vraag naar Gijs Gjaltema (gijs@jeen.nl) of Jeen Akkerman (jeen@jeen.nl).