Infanteriestraat 120
6822 NJ Arnhem
T 026 324 11 20
info@jeen.nl
Met wie spreek ik (smakelijk)?

Met wie spreek ik (smakelijk)?

Onder de titel Spreek Smakelijk lanceerde de FNLI, de belangenbehartiger van de Nederlandse levensmiddelenindustrie, deze week een campagne. Het vertrouwen van het publiek in de voedingsmiddelenindustrie laat te wensen over. Een dialoog over voedsel en vertrouwen moet daarin verandering brengen. Maar hoe moet die dialoog vorm krijgen? Door directeuren en politici die zeggen dat het belangrijk is? Door online nog meer informatie te verspreiden? Of door het inzetten van de juiste mensen, met wie je graag het gesprek aangaat?

Sjoerd Jochems werkt bij JEEN

Sjoerd Jochems

sjoerd@jeen.nl | 0610009373

JEEN - <?php echo $node->title;?>

De basis van de door FNLI voorgestelde dialoog is een rapport van strategie-adviesbureau Roland Berger. De analyse daarin is glashelder.

Krachtenveld

Het rapport vermeldt dat de Nederlandse levensmiddelenindustrie van groot belang is voor de Nederlandse economie. En behoort tot de internationale top. Maar de levensmiddelenindustrie wordt ook beïnvloed door een “dynamisch en complex krachtenveld van burger-en consumentenbehoeften”. Bijvoorbeeld: als burger wil ik dierenwelzijn, als consument koop ik goedkoop vlees.

Vertrouwen

“Dit leidt tot spanningen”, zo lezen we. En “de levensmiddelenindustrie heeft veel bereikt, houdt koers en werkt samen aan verantwoordelijke oplossingen. Maar het verhaal van de industrie resoneert onvoldoende”. 
Slechts 30 procent van de bevolking vertrouwt de levensmiddelenindustrie als het gaat om voedselrisico’s; het vertrouwen is veel hoger in wetenschappers, consumentenorganisaties of artsen (van 79 tot 91%). Er is veel discussie over regulering van voedingsmiddelen (vet, zout, suiker, verpakking etc.). En voedselincidenten zetten het vertrouwen in de industrie verder onder druk. 

Gesprek

Wat te doen? Het antwoord in het rapport is: de levensmiddelenindustrie moet meer “in gesprek treden” met de samenleving. Om de agenda te versterken en vertrouwen te verdienen.

Hoe dat moet gebeuren? De digitalisering biedt kansen. Om het gesprek met de samenleving te verbeteren en om de consument te bereiken en te bedienen. Voorbeelden in het rapport: het publiceren van data over vleeskeuringen, zoals VION sinds enige tijd doet. En het beschikbaar maken van gegevens over herkomst van producten; dat is vooral goed te combineren met de (groeiende)  online verkoop.

Informatie

Is meer informatie (over kwaliteit, samenstelling, herkomst) waar het om gaat? Ik betwijfel het. Want hoe uitgebreid en kwalitatief hoogwaardig die informatie ook is, hij moet aansluiten bij wat mensen willen weten. En worden gebracht door iemand die ze vertrouwen. Wat dat betreft was de bekendmaking van het Spreek Smakelijk initiatief niet bijzonder gelukkig. Minister-president Mark Rutte kreeg het rapport overhandigd door de hoogste baas van Unilever en de voorzitter van de FNLI. De laatste gaf aan Rutte een maquette van een levensmiddelenfabriek van plexiglas (transparantie!). Mark (oud-Unilever) vertelde lachend dat hij Magnum een onmisbaar levensmiddel vindt. 

Boeren en tuinders

Of politici en topmanagers de meest aangewezen boodschappers zijn om het  vertrouwen in de levensmiddelenindustrie te herstellen, is twijfelachtig. Ik denk dat de mensen die zelf in de voedselketen werken en dagelijks bijdragen aan de kwaliteit en veiligheid van het voedsel, geloofwaardiger zijn voor het grote publiek. Hier ligt een gouden kans: zet vooruitstrevende boeren en tuinders in, die het als hun taak zien om de wereld te voeden. Herkenbare, sympathieke ondernemers, die eerder worden geloofd dan topmanagers of politici. 

Wat dat betreft is het staatje in het rapport over wie het meest wordt vertrouwd over voedselrisico’s ook interessant. Daar staat de groep “familie en vrienden” op een vrij hoge plaats, met een score van 67%.  Uiteindelijk draait het om gesprekken tussen mensen die elkaar vertrouwen. Spreek Smakelijk kan aan kracht winnen door “smakelijke sprekers”.

Agri & food zijn onmisbaar voor ons leven.
Wereldwijd in bedrijf, elke dag op ons bord.
Dat verdient een goed verhaal.

Meer weten? Bel ons op 026 3241 120 en vraag naar Gijs Gjaltema (gijs@jeen.nl).