Infanteriestraat 120
6822 NJ Arnhem
T 026 324 11 20
info@jeen.nl
De kringloopvisie van Carola Schouten

De kringloopvisie van Carola Schouten

Communicatief zit het allemaal wel goed met de visie van landbouwminister Carola Schouten. Uitvoering van de ambitieuze plannen vergt een intensieve samenwerking met alle ketenpartijen, dus ook daarbij is communicatie essentieel.  

Sjoerd Jochems werkt bij JEEN

Sjoerd Jochems

sjoerd@jeen.nl | 0610009373

Om een boodschap over te brengen, moet je een goed verhaal vertellen. Een verhaal dat je doelgroep herkent. Dat mensen erkenning geeft voor hun eigen bijdrage. Dat een mooi perspectief bevat. En dat wordt verteld door iemand die je wilt geloven. 

Om met dat laatste te beginnen: Carola Schouten presenteerde haar visie op de toekomst van de Nederlandse landbouw op 8 september op boerderij Hoeve Biesland in Delfgauw. Een moderne biologisch-dynamische boerderij met 160 melkkoeien en een eigen slagerij, bakker en boerderijwinkel. Het bedrijf werkt in een gesloten kringloop, met de bodem als basis. In een zorgtak zijn hulpboeren actief.

Geloofwaardig
Communicatief sterk. Carola Schouten laat zien voor wie ze het doet: voor agrarische ondernemers, en wel voor hen die de tekenen des tijds verstaan. Hiermee versterkt de minister het beeld dat eerder al ontstond, toen bij de formatie van het kabinet Rutte III het oude vertrouwde ministerie van LNV (Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit) uit zijn as herrees. Voor veel boeren en tuinders toch een opsteker: we hebben weer ‘een eigen minister’. Veel agrarisch ondernemers voelen zich meer serieus genomen door een minister van landbouw dan door een staatssecretaris van economische zaken die het alleen maar over voedsel heeft. 
Onze minister die op een boerderij haar visie geeft op de toekomst: dat komt over als iemand met hart voor onze zaak, die willen we wel geloven. 

Erkenning 
In haar visie legt Schouten de vinger op de zere plek. De eenzijdige focus op kostprijsverlaging brengt onze voedselproductie uit balans. We gaan verder dan de aarde ons kan geven, dit is niet houdbaar. Het moet anders, kringlooplandbouw is de oplossing. 
Tegelijkertijd roemt Schouten de boeren en tuinders van Nederland. Ze prijst hun innovatiekracht en noemt diverse voorbeelden van initiatieven die in de goede richting gaan. De boodschap dat we drastisch moeten veranderen komt hierdoor niet zo bedreigend over. Voor veel boeren en tuinders zijn de door Schouten genoemde voorbeelden, zoals meer aandacht voor benutting van mest in plaats van kunstmest en investeren in een gezonde bodem, herkenbaar. 
Daar komt bij dat de minister oog heeft voor een veelgehoorde klacht uit de agrarische sector: de consument is niet bereid om te betalen voor een andere productiewijze die hogere kosten met zich meebrengt voor de boer. Schouten erkent dit en stelt een kringlooplandbouw met ‘nieuwe verdienmodellen’ in het vooruitzicht. Hoe vaag ook, het is in ieder geval erkenning voor de lastige positie waarin veel agrarisch ondernemers gevangen zitten in huidige ketens. 
 
Perspectief
Het perspectief van het verhaal van Schouten is heel erg mooi. We gaan van kostprijsverlaging naar optimale benutting van grondstoffen. Samen met alle partijen, inclusief de consument, gaan we ervoor zorgen dat boeren hiermee een bedrijf kunnen opbouwen dat toekomstbestendig is. En, als klap op de vuurpijl: Nederland gaat hiermee internationaal voorop lopen als de expert in kringlooplandbouw. 
Wie wil hier nou niet aan meedoen? Opnieuw: communicatief klopt het als een zwerende vinger. 

Te mooi?
Het verhaal is mooi, daar zijn wij als communicatiemensen blij mee. En niet alleen wij. De reacties op de landbouwvisie van Carola Schouten zijn positief. Eigenlijk is iedereen het er mee eens. Dat is positief, kennelijk willen we allemaal deze kant op. 

Het geeft ook te denken, want als een visie niet meer is dan een goede tekst over wat we allemaal al weten en wensen, voegt het misschien niet zo veel toe. Behalve dan dat verhaal waar we ons in herkennen, graag geloven en wordt verteld door een minister met wie we graag samenwerken.

Dat zal nodig zijn om het mooie verhaal om te zetten in praktisch resultaat. Ook daarbij is communicatie het sleutelwoord. Een tip: blijf alles plaatsen in het perspectief van toekomst voor innovatieve agrarische ondernemers.         

Agri & food zijn onmisbaar voor ons leven.
Wereldwijd in bedrijf, elke dag op ons bord.
Dat verdient een goed verhaal.

Meer weten? Bel ons op 026 3241 120 en vraag naar Gijs Gjaltema (gijs@jeen.nl).