Infanteriestraat 120
6822 NJ Arnhem
T 026 324 11 20
info@jeen.nl
Beter communiceren en boeren met data

Beter communiceren en boeren met data

Kennis is macht, wordt wel eens gezegd. Het geeft immers de mogelijkheidom de juiste keuze te maken. De Consumentenbond informeert ons welke wasmachine de nummer 1 is, welke bank het beste zit of welke kroket het lekkerst weghapt. Wie leest er nog een boek zonder dat het hem is aangeraden? Toch spelen ook het onderbuikgevoel en routine nog een belangrijke rol in ons leven. Is dat erg? Nee. Tenzij de kwaliteit van je werk er van af hangt.

Gijs Gjaltema werkt bij JEEN

Gijs Gjaltema

gijs@jeen.nl | 0642570529

Je kunt wel een hoop gegevens verzamelen in nog eens zo veel verschillende programma's, maar je zult er toch chocola van moeten maken.

Digitaal

Als je iets niet zeker weet, dan moet je er maar naar raden. Dat gold tot een aantal jaar geleden bijvoorbeeld nog op het gebied van digitale marketing. We wisten niet precies hoe sociale media de regels veranderden, dus probeerden we maar wat uit. We gingen af op ons onderbuikgevoel en deden wat goed voelde, met de kennis van toen. We zetten net als bij TV in op de massa, dachten niet vanuit de klant maar vanuit het product en zonden dat het een lieve lust was. Tot onderzoek en ervaring leerden dat het in de online wereld draait om inspelen op behoeften, aansluiten bij specifieke wensen en denken vanuit je doelgroep. Het gaat niet om overtuigen, maar om het opbouwen van relaties.

Strategie

De grote veranderingen in het communicatielandschap vroegen om een nieuwe strategie, gebruik makend van gegevens. Dataverzameling en onderzoek zorgden voor inzicht en nu hoeven we niet langer te vertrouwen op onderbuikgevoel. We kunnen aan de slag met harde cijfers over wat wel en niet werkt.

Toekomstbestendig

Ook in andere sectoren houden steeds meer en steeds sneller beschikbare data ons een spiegel voor. Niet alleen in het communicatielandschap, maar zeker ook in de landbouw. Daar zijn de grootste thema's niet langer opschaling en kostenbesparing, maar optimalisering en verduurzaming. Hoe kun je meer halen uit je land of je dieren, zonder dat bodemkwaliteit of diergezondheid daaronder te lijden hebben? Niet op zoek naar een utopie, maar naar een efficiënt en toekomstbestendig bedrijf.

Beter, sneller, nauwkeuriger

Net als bij het vinden van de nieuwe sleutels voor succes in communicatie, speelt ook bij het nieuwe ondernemerschap in de landbouw de verzameling van data een grote rol. Daarvoor ben je als boer niet langer afhankelijk van studies op proefbedrijven van Wageningen, maar kun je steeds meer meten op je eigen bedrijf. Koe-sensoren, grashoogtemeters of zaaimachines die exact meten hoeveel zaadjes per vierkante meter worden gezaaid. Je kunt het zo gek niet bedenken, of het bestaat en het wordt steeds beter, sneller en nauwkeuriger.

Chocola

Een berg data is echter nog geen strategie. Je kunt wel een hoop gegevens verzamelen in nog eens zo veel verschillende programma's, maar je zult er toch “chocola van moeten maken”. Dat klinkt moeilijk en werpt dus een barrière op. Waarom al die moeite doen? Met wat vader deed draaide het bedrijf toch ook altijd prima? Dat gedoe met data, dat is alleen voor de strebers.

Voor de blijvers

Een misvatting. Dat gedoe met data, dat is voor de blijvers. Het zijn de boeren die hun bedrijf naar een niveau kunnen tillen dat nog beter bijdraagt aan voedselzekerheid in de toekomst. Een bedrijf met gesloten kringlopen en een prachtige balans tussen people, planet en profit. Een bedrijf waarin niet alleen wordt gekeken naar de output, maar waarin ook met zorg wordt gekeken naar hoe de motor draait en de boer als een monteur steeds de radertjes bijstelt. 

Net zoals je in een communicatiecampagne steeds teruggrijpt op de feedback van je doelgroep, kijk je als boer continu naar de kwaliteit van proces en product.

Agri & food zijn onmisbaar voor ons leven.
Wereldwijd in bedrijf, elke dag op ons bord.
Dat verdient een goed verhaal.

Meer weten? Bel ons op 026 3241 120 en vraag naar Gijs Gjaltema (gijs@jeen.nl).